Две проучвания за витамин D – важни открития

Важни открития за витамин D
4 четения
5 мин

Две нови изследвания откриват, че по-малки от оптималните нива на витамин D в кръвта съвпадат с маркерите за определени заболявания.

За последните няколко месеца, в здравните заглавия преобладават изследванията с витамин D. Две изследвания, публикувани наскоро, подчертават значимостта на витамин D. В едното проучване, нивото на витамин D в кръвта е било посочено като маркер за детска астма, докато второто разкрило, че добавките с витамин D, вземани по време на диета за намаляване на теглото, подобрили няколко от маркерите за сърдечносъдов риск при лица с наднормено тегло.

Един екип изследователи, воден от Джон М. Брем, Лаборатория Чанинг, Департамент по медицина, болницата Brigham and Women’s Hospital в Бостън, сравнил нивата на витамин D в кръвта с маркерите за тежест на заболяването алергия и астма  при деца в Коста Рика. Тяхното разтърсващо изследване, публикувано в изданието American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine, проверява връзката между нивата на основната форма на витамин D, които циркулират  в кръвта, известна като 25-хидроксивитамин D, и маркерите за степента на тежестта на заболяванията  алергия и астма сред 616 деца в Коста Рика на възраст между 6 и 14 години.

Изследователите открили, че сред страдащите от астма, повече от една четвърт  (28 процента) имали <30 ng/ml от циркулиращия витамин D, ниво, което се смята за недостатъчно. Те също така определили, че повишението на нивата на витамин D е свързано с намалените причини за хоспитализация и използването на противовъзпалителни лекарства през предходната година. Участниците с повишени нива на витамин D също така демонстрирали повишена реакция на дихателните пътища.

Във второ проучване, публикувано в „Американския журнал за клинично хранене“ (The American Journal of Clinical Nutrition), изследователски екип, оглавен от Армин Зитерман от Klinik für Thorax und Kardiovaskularchirurgie Ruhr-Universität Bochum в Германия, проверил въздействието, което има витамин D върху загубата на тегло и рисковите маркери за сърдечносъдови заболявания при лица с наднормено тегло.

Изследването разглеждало 200 участника с наднормено тегло със средни нива на витамин D метаболити от 30 nmol/L (12 ng/mL), произволно определени да получат или плацебо или 83 µg/дневно витамин D (приблизително 3,500 IU на ден) в продължение на една година. Всяко лице участвало в същото време и в програма за сваляне на теглото.

В края на изследването, нивата на циркулиращ витамин D се увеличили при групата, която получавала добавката с 55.5 nmol/L, докато в групата, която получавала плацебо се увеличили само с 11.8 nmol/L.

Още повече, участниците, които вземали добавки, отбелязали 13.5 процента намаление на нивата на триглицериди в сравнение с 3.0 при групата с плацебо, и значителните 26.5 процента намаление (в сравнение с 18.7 процента при групата с плацебо) при нивото на паратиреоиден хормон, който се смята за нов рисков маркер за сърдечно съдово заболяване. Според екипа изследователи, витамин D не е имал отрицателно въздействие върху загубата на теглото  или намаляването на мазнините, без значение от пола.

Може би най-интересното е, че участниците, които приемали витамин D, в сравнение с групата приемаща плацебо, показали трикратно намаление на маркерите за възпаление. Възпалението е предмет на огромен изследователски интерес поради ролята му в началния стадий на много хронични заболявания.

От Jamieson препоръчваме употребата на витамин D и под формата на капки, които спомагат за по-лесна абсорбация и усвояване от човешкия организъм.

© 2024 Всички права запазени.